• /´gloubl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Toàn cầu
  global strategy
  chiến lược toàn cầu
  global movement against drug addiction
  phong trào toàn thế giới chống nạn nghiện ma túy
  Toàn thể, toàn bộ, bao trùm
  a global notion
  khái niệm chung, khái niệm bao trùm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  toàn cục, xét toàn diện; (thuộc) quả đất

  Xây dựng

  địa cầu

  Kỹ thuật chung

  chung
  Global European Network (GEN)
  Mạng châu Âu chung
  global format
  định dạng chung
  global format
  qui cách chung
  global format
  quy cách chung
  global index
  chỉ số chung
  global lock
  khóa chung
  Global Shared Memory (GSM)
  bộ nhớ dùng chung toàn cầu
  global transaction
  giao dịch chung
  global variable
  biến chung
  global-title
  tiêu đề chung
  Joint Global Ocean Flux Study Programme of the IGBP (JGOFS)
  Chương trình nghiên cứu chung về hải lưu toàn cầu của IGBP
  quả đất
  toàn bộ
  global administration
  sự quản trị toàn bộ
  global area
  toàn bộ vùng
  global memory block
  khối nhớ toàn bộ
  global search
  sự tìm kiếm toàn bộ
  global search
  tìm kiếm toàn bộ
  global search and replace
  tìm và thay thế toàn bộ
  PGB (presentationservices global block)
  khối toàn bộ các dịch vụ trình bày
  toàn thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X