• /sə´septibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dễ bị; dễ mắc; dễ bị ảnh hưởng; dễ bị tổn thương
  plants that are not susceptible to disease
  những cây không dễ mắc bệnh
  Nhạy cảm; dễ xúc cảm; dễ bị ảnh hưởng bởi tình cảm
  a naive person with a susceptible nature
  một con người ngây thơ bản tính dễ xúc cảm
  Có thể chịu đựng; có thể được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhạy
  nonfrost susceptible soil
  đất không nhạy với đóng băng
  to be susceptible of industrial application
  nhạy với áp dụng công nghiệp

  Kinh tế

  dễ mắc
  nhạy cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X