• /´sɔljubl/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( + in) có thể hoà tan, hoà tan được
  soluble aspirin
  thuốc axpirin có thể hoà tan
  Có thể giải quyết, có thể giải thích

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  giải được

  Điện lạnh

  tan được
  soluble substance
  chất hòa tan được
  water-soluble
  hòa tan (được) trong nước

  Kỹ thuật chung

  hòa tan được
  soluble dye
  thuốc nhuộm hòa tan được
  soluble substance
  chất hòa tan được
  water-soluble
  hòa tan (được) trong nước
  giải được
  soluble group
  nhóm giải được
  soluble lattice
  dàn giải được
  tan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X