• /dai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuốc nhuộm
  Màu, màu sắc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  a deep dye
  màu thẫm
  a crime of the blackest dye
  tội ác đen tối nhất

  Động từ

  Nhuộm
  to dye red
  nhuộm đỏ
  this stuff dows not dye well
  loại vải len này nhuộm không ăn

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nước sơn

  Kỹ thuật chung

  chất màu
  chất nhuộm
  nhuộm
  màu
  sơn

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  bleach , whitener
  verb
  bleach , fade , whiten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X