• Thông dụng

  Thành Ngữ

  some few
  một số, một số không lớn

  Xem thêm few

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X