• /fju:/

  Thông dụng

  Tính từ

  Ít, vài
  a man of few words
  một người ít nói
  very few people
  rất ít người
  every few minutes
  cứ vài phút
  ( a few) một vài, một ít
  to go away for a few days
  đi xa trong một vài ngày
  quite a few
  một số kha khá

  Danh từ & đại từ

  Ít, số ít, vài
  he has many books but a few of them are interesting
  anh ấy có nhiều sách, nhưng chỉ có một vài cuốn là hay
  Hầu như chẳng ai
  Few thought Vietnam would win the world cup, but they did it through grit and determination.

  Cấu trúc từ

  a good few
  một số kha khá, một số khá nhiều
  the few
  thiểu số; số được chọn lọc
  some few
  một số, một số không lớn
  few and far between
  thất thường, khi có khi không
  to have a few
  chếnh choáng hơi men, ngà ngà

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một vài, ít

  Kỹ thuật chung

  ít
  một vài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X