• /sʌm/ hoặc /səm/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nào đó
  ask some experienced person
  hãy hỏi một người nào đó có kinh nghiệm
  Một ít, một vài, dăm ba
  to drink some water
  uống một ít nước
  to eat some bread
  ăn một ít bánh mì
  to bring some pens
  mang đến một vài cái bút
  Khá nhiều, đáng kể
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đúng (thật) là, ra trò
  this is some achievement!
  đây đúng là một thành tựu!

  Danh từ

  Một vài, một ít (người, cái gì)
  some agree with us
  một vài người đồng ý với chúng tôi
  some of his friends told him so
  vài anh bạn của nó nói với nó như thế
  I like those roses, please give me some
  tôi thích những bông hồng kia, anh làm ơn cho tôi xin một vài bông

  Phó từ

  (từ lóng) đến một chừng mực nào đó; một tí; hơi
  to be some angry
  tức giận một tí, hơi giận
  Khoảng chừng
  we are some 60 in all
  chúng tôi khoảng 60 người cả thảy
  I waited some few minutes
  tôi đã đợi một vài phút

  Cấu trúc từ

  and the some
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) và còn nhiều hơn thế nữa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một vài

  Kỹ thuật chung

  nào đó
  một vài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  divers , sundry , various

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X