• Kỹ thuật chung

    năng lượng hạt nhân

    Giải thích EN: The use of sonic energy to cause coagulation of submicrometer droplets. Giải thích VN: Việc sử dụng năng lượng hạt nhân làm cho các giọt nước đông lại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X