• /kou¸ægju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm đông lại; sự đông lại

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự keo tụ

  Y học

  sự đông

  Kỹ thuật chung

  đông tụ
  coagulation liquid
  chất lỏng đông tụ
  sự đông cứng
  sự đông tụ
  sự gelatin hóa
  sự kết tủa
  sự vón cục

  Kinh tế

  sự làm đông
  sự đông lại

  Địa chất

  sự đông tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X