• /´su:θ¸seiiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự bói toán
  Lời bói toán; lời tiên tri

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X