• /´ɔrəkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lời sấm; thẻ (lời thánh dạy, bói toán); lời tiên tri
  Nhà tiên tri
  consult the oracle
  hỏi nhà tiên tri
  Người có uy tín; thánh nhân; người chỉ đường vạch lối; vật hướng dẫn
  Đền thờ (nơi xin thẻ dạy)
  to work the oracle
  mớm lời thầy bói
  (nghĩa bóng) chạy thầy, chạy thợ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hãng Oracle
  ORACLE

  Giải thích VN: Là hệ quản trị CSDL quan hệ. Với ORACLE, ARC/INFO có thể truy cập vào DATABASE INTEGRATOR.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X