• /¸divi´neiʃən/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sự đoán, sự tiên đoán; sự bói toán, sự tiên tri
  Lời đoán đúng, lời đoán giỏi; sự đoán tài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X