• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không xuyên âm, cách âm

  Ngoại động từ

  Làm cho cách âm
  I wish we could sound-proof the boy's bedroom!
  tôi mong chúng ta có thể cách âm được phòng ngủ của bọn con trai

  Xây dựng

  được cách âm

  Kỹ thuật chung

  cách âm
  sound proof test room
  phòng thử cách âm
  sound-proof construction
  kết cấu cách âm
  sound-proof fiber board
  bản có thớ cách âm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X