• Hóa học & vật liệu

    chất gôm chua

    Giải thích EN: The wood of this tree. Giải thích VN: Là gỗ của loại cây này.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X