• /´sauθwədz/

  Thông dụng

  Phó từ & tính từ
  Về hướng nam (như) southward
  driving southwards along the motorway
  lái xe theo xa lộ về hướng nam

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X