• /ə'lɔɳ/

  Thông dụng

  Phó từ

  Theo chiều dài, suốt theo
  to lie along
  nằm dài ra
  Tiến lên, về phía trước
  come along
  đi nào, đi lên, tiến lên đi
  how are you getting along?
  thế nào dạo này công việc làm ăn của anh tiến tới ra sao?
  all along
  suốt, suốt từ đầu đến đuôi; ngay từ đầu
  I knew it all along
  tôi biết câu chuyện đó ngay từ đầu; tôi biết suốt từ đầu đến đuôi câu chuyện đó

  Cấu trúc từ

  (all) along of
  (thông tục) vì, do bởi
  it happened all along of your carelessness
  câu chuyện xảy ra là do sự thiếu thận trọng của anh
  along with
  theo cùng với, song song với
  come along with me
  hãy đi với tôi
  right along
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) luôn luôn, bao giờ cũng

  Giới từ

  Dọc theo, theo
  to walk along the road
  đi dọc theo con đường
  along the river
  dọc theo con sông

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dọc theo

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adverb
  apart , separate , far

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X