• /'draiviɳ/

  Xây dựng

  sự đào hầm
  sự đóng (cọc)
  hydraulic pile driving
  sự đóng cọc kiểu thủy lực
  pile driving by vibration
  sự đóng cọc bằng phương pháp rung
  vibratory pile driving
  sự đóng cọc kiểu rung
  sự khoét hầm

  Kỹ thuật chung

  dẫn động
  driving belt
  đai dẫn động
  driving belt
  dây đai dẫn động
  driving cross-grooved
  cam dẫn động
  driving disc
  đĩa dẫn động
  driving disk
  đĩa dẫn động
  driving force
  lực dẫn động
  driving gear
  bánh răng dẫn động
  driving gear
  bộ dẫn động
  driving gear
  cấu dẫn động
  driving gear
  cơ cấu dẫn động
  driving head
  đầu dẫn động
  driving link
  khâu dẫn động
  driving machine
  máy dẫn động
  driving member
  bộ phận dẫn động
  driving moment
  mômen dẫn (động)
  driving motor
  động cơ dẫn động
  driving piston
  pittông dẫn động
  driving potential
  thế dẫn động
  driving power
  công suất dẫn động
  driving propeller
  cánh quạt dẫn động
  driving propeller
  chong chóng dẫn động
  driving pulley
  puli dẫn động
  driving roller
  con lăn dẫn động
  driving screw
  vít dẫn động
  driving shelters
  vì cọc dẫn động
  driving sprocket
  bánh xích dẫn động
  driving station of escalator
  trạm dẫn động cầu thang cuốn
  driving strap
  đai truyền dẫn động
  driving torque
  mômen dẫn động
  driving trailer car
  toa mooc dẫn động
  driving wheel
  bánh dẫn động
  driving wheel
  cấu dẫn động
  pen-driving mechanism
  bộ dẫn động bút
  pneumatic pile driving plant
  dàn đóng cọc kiểu không khí nén
  pontoon pile driving plant
  dàn đóng cọc trên xà lan
  rotary kiln driving section
  bộ phận dẫn động của lò quay
  rotary kiln driving section
  vành dẫn động của lò quay
  đóng cọc
  compressed air pile driving plant
  búa hơi đóng cọc
  diesel pile driving hammer
  búa đóng cọc động cơ điezen
  diesel pile driving plant
  giàn đóng cọc động cơ điezen
  driving additional pile
  đóng cọc thêm
  driving error
  sai số đóng cọc
  driving record
  nhật ký đóng cọc
  driving report
  báo cáo đóng cọc
  driving report
  nhật ký đóng cọc
  driving test
  thí nghiệm đóng cọc
  floating pile driving plant
  giàn đóng cọc nổi
  foundation pile driving plant
  búa đóng cọc
  frame type pile driver plant for driving in row arrangement
  máy đóng cọc từng hàng một kiểu khung
  hydraulic pile driving
  sự đóng cọc kiểu thủy lực
  impact pile driving
  sự đóng cọc
  on the rake driving
  sự đóng cọc xiên
  pile driving
  sự đóng cọc
  pile driving by vibration
  sự đóng cọc bằng phương pháp rung
  pile driving formula
  công thức đóng cọc
  pile driving frame
  khung đóng cọc
  pile driving hammer
  búa đóng cọc
  pile driving machinery
  máy đóng cọc
  pile driving plant
  thiết bị đóng cọc
  pile driving plant for driving in row arrangement
  giàn đóng cọc từng hàng một
  pile driving pontoon
  thiết bị đóng cọc nổi (trên xà lan)
  pile driving rig
  giàn đóng cọc
  pile driving rig
  tổ máy đóng cọc
  pile driving speed
  tốc độ đóng cọc
  pile-driving equipment
  thiết bị đóng cọc
  pile-driving hammer
  búa đóng cọc
  pile-driving hammer, pile hummer, pile driver
  búa đóng cọc
  pile-driving plant
  máy đóng cọc
  pile-driving record (-sheet)
  nhật ký đóng cọc
  pneumatic pile driving plant
  dàn đóng cọc kiểu không khí nén
  pontoon pile driving plant
  dàn đóng cọc trên xà lan
  rotary type pile driving plant
  giàn đóng cọc kiểu xoay
  rotaty type pile driving plant
  máy đóng cọc kiểu quay
  sheet pile driving equipment
  thiết bị đóng cọc
  sheet pile driving equipment
  thiết bị đóng cọc màn cừ
  sheetpile driving
  sự đóng cọc màn cừ
  spur pile driving
  đóng cọc xiên
  steam pile driving plant
  máy hơi đóng cọc
  universal frame driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng
  universal frame-type light pile driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng hạng nhẹ
  universal frame-type pile driving plant
  giàn đóng cọc thông dụng
  vibratory pile driving
  sự đóng cọc kiểu rung
  lái
  sự dẫn động
  sự đào lò
  sự điều khiển
  sự đóng cọc
  hydraulic pile driving
  sự đóng cọc kiểu thủy lực
  on the rake driving
  sự đóng cọc xiên
  pile driving by vibration
  sự đóng cọc bằng phương pháp rung
  sheetpile driving
  sự đóng cọc màn cừ
  vibratory pile driving
  sự đóng cọc kiểu rung
  sự lái
  sự lái xe
  sự truyền động

  Cơ - Điện tử

  Sự dẫn động, sự truyền động, chủ động, phát động

  Địa chất

  sự đào lò (nằm ngang hoặc dốc thoải), sự truyền động, sự điều khiển, sự lấp, sự nhét

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unforceful , weak , wimpy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X