• Thông dụng

  Danh từ

  Trọng lượng riêng, tỷ trọng

  Kỹ thuật chung

  khối lượng riêng tương đối
  mật độ tương đối
  mật độ tỷ đối

  Kinh tế

  trọng lượng riêng
  tỷ trọng
  specific gravity testa
  thiết bị xác định nhanh tỷ trọng

  Xây dựng

  trọng lượng riêng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X