• /speks/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  (thông tục) kính đeo mắt (như) spectacles, glass

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đặc điểm kỹ thuật, chi tiết kỹ thuật

  Giải thích EN: A shorter term for specifications. Giải thích VN: Từ viết tắt của specifications.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X