• /´splæʃi/

  Thông dụng

  Tính từ
  Làm bắn toé; dễ làm bắn toé, ướt át, bùn lầy
  Đầy vết bắn toé
  (thông tục) hấp dẫn, làm chú ý

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X