• Xây dựng

  bãi đất thải
  valley used as spoil area
  bãi đất thải (là) gò bồi
  nơi thải đất
  vùng đào lên (vật liệu làm nén)

  Kỹ thuật chung

  bãi thải
  bãi thải đất đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X