• /spuə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dấu vết, hơi, mùi do dã thú để lại (làm cho nó có thể bị đuổi theo)

  Ngoại động từ

  Theo dấu vết (súc vật); theo hơi, mùi (súc vật)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  scent , track , footprint , odor , trace , trail , trail (of a wild animal)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X