• /sent/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mùi, mùi thơm, hương thơm
  the scent of straw
  mùi thơm của rơm
  Dầu thơm, nước hoa
  Mùi hơi (của thú vật)
  to get on the scent
  đánh hơi
  to follow up the scent
  theo hơi; (nghĩa bóng) bám riết
  to lose the scent
  mất dấu
  on the scent
  (nghĩa bóng) có đầu mối
  to put off the scent
  làm mất dấu, đánh lạc hướng
  Sự thính hơi, tài đánh hơi, khả năng phát hiện; tính nhạy cảm
  to have a wonderful scent for young talents
  có biệt tài phát hiện những tài hoa non trẻ

  Động từ

  Đánh hơi, phát hiện
  to scent a treachery
  phát hiện một sự phản bội
  Toả mùi thơm, toả hương
  Ngửi, hít hít
  the dog lifted its head and scented the air
  con chó ngửng đầu và hít hít không khí
  Ướp, thấm, xức (nước hoa)
  to scent one's handkerchief
  xức nước hoa vào khăn tay
  to scent out
  biết, đánh hơi biết

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hơi
  mùi

  Kinh tế

  ướp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X