• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) sóng vuông

  Điện lạnh

  sóng (hình) chữ nhật
  square wave generator
  máy phát sóng hình chữ nhật

  Điện

  sóng vuông

  Giải thích VN: Sóng có hai trị số cố định tuần tự trong khoảng thời gian bằng nhau.

  Điện lạnh

  sóng vuông góc
  square wave generator
  máy phát sóng vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X