• /'ʤenəreitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sinh ra, người tạo ra, cái sinh thành
  Máy sinh, máy phát; máy phát điện
  an ultrasonic generator
  máy phát siêu âm

  Chuyên ngành

  Môi trường

  Nguồn sinh ô nhiễm
  1. Phương tiện hay nguồn di động thải chất ô nhiễm vào không khí hay thải chất nguy hại vào nước hay đất.
  2. Bất kì người nào, theo vị trí, có hoạt động tạo ra các chất thải y tế hay có hành động thải ra chất thải lần đầu nằm trong quy

  Cơ - Điện tử

  Máy phát, máy phát điện, lò ga, lò hơi

  Toán & tin

  bộ sinh
  address generator
  bộ sinh địa chỉ
  cross-hatching generator
  bộ sinh mẫu gạch chéo
  Diode Function Generator (DFG)
  bộ sinh hàm đi-ốt
  expert system generator
  bộ sinh hệ chuyên gia
  fixed function generator
  bộ sinh hàm cố định
  fixed function generator
  bộ sinh hàm số định
  flowchart generator
  bộ sinh lưu đồ
  functional generator
  bộ sinh hàm
  linear binary sequence generator
  bộ sinh chuỗi nhị phân tuyến tính
  metafile generator
  bộ sinh siêu tệp
  natural function generator
  bộ sinh hàm tự nhiên
  noise generator
  bộ sinh nhiễu
  report program generator
  bộ sinh chương trình báo cáo (RPG)
  RPG (reportprogram generator)
  bộ sinh chương trình quảng cáo
  sort generator
  bộ sinh sắp xếp
  test data generator
  bộ sinh dữ liệu thử
  variable function generator
  bộ sinh hàm biến đổi
  variable function generator
  bộ sinh hàn biến đổi
  vector generator
  bộ sinh vectơ
  chương trình tạo
  font generator
  chương trình tạo phông chữ
  program generator
  chương trình tạo chương trình
  route table generator (RTG)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  RTG (routetable generator)
  chương trình tạo bảng đường truyền
  special effects generator (SEG)
  chương trình tạo hiệu ứng đặc biệt
  máy điện áp

  Xây dựng

  bộ phát điện
  bộ tạo sóng
  thiết bị sinh

  Điện lạnh

  máy tạo sóng
  sine-wave generator
  máy tạo sóng sin
  sweep generator
  máy tạo sóng quét
  trapezoidal generator
  máy tạo sóng hình thang

  Kỹ thuật chung

  đynamô
  ignition generator
  đynamô đánh lửa
  internal pole generator
  đynamô cực trong
  motor dynamo or motor generator
  đynamô và máy phát phối hợp
  lò sinh
  acetylene generator
  lò sinh axetylen
  gas generator
  lò sinh khí
  oxygen generator
  lò sinh khí oxy
  lò sinh hơi
  hàm sinh
  generator of the canonical transformation
  hàm sinh của phép biến đổi chính tắc
  máy phát
  AC generator
  máy phát điện xoay chiều
  AC generator
  máy phát xoay chiều
  acoustic generator
  máy phát âm thanh
  AF signal generator
  máy phát AF
  AF signal generator
  máy phát tín hiệu âm tầm
  alienating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát dòng xoay chiều
  analog signal generator
  máy phát tín hiệu tương tự
  Andreau generator
  máy phát Andreau
  audio (frequency) generator
  máy phát âm tầng
  audio generator
  máy phát sóng hạ tầng
  axle generator
  máy phát điện trục xe
  booster generator
  máy phát điện phụ
  booster generator
  máy phát điện tăng cường
  clock generator
  máy phát xung nhịp
  clock pulse generator
  máy phát xung đồng bộ
  color bar generator
  máy phát sọc màu
  color-bar generator
  máy phát vạch màu
  colour bar generator
  máy phát sọc màu
  colour bar pattern generator
  máy phát sọc màu
  component generator
  máy phát hợp phần
  constant-current generator
  máy phát (điện) một chiều
  constant-current generator
  máy phát dòng không đổi
  contractor's generator set
  cụm máy phát điện công trường
  current generator
  máy phát điện
  current generator
  máy phát dòng
  current generator
  máy phát dòng (điện)
  current generator
  máy phát hiện
  customer-owned generator
  máy phát của khách hàng
  cycle generator
  máy phát tần (số)
  delay generator
  máy phát trễ
  direct current generator
  máy phát điện một chiều
  direct-power generator
  máy phát điện trực tiếp
  Dobrowolsky generator
  máy phát điện Dobrowolsky
  drag-cup generator
  máy phát cốc quay
  electric generator
  máy phát điện
  electric generator set
  cụm máy phát điện
  electric welding generator
  máy phát điện hàn
  electrical generator
  máy phát điện
  electronic generator
  máy phát điện tử
  electrostatic generator
  máy phát tĩnh điện
  emergency current standby generator set
  cụm máy phát điện cấp cứu
  emergency generator
  máy phát điện khẩn cấp
  equivalent generator
  máy phát điện tương đương
  equivalent generator
  máy phát tương đương
  exterior pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  external pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  Faraday generator
  máy phát Faraday
  feedback generator
  máy phát hồi tiếp
  fixed generator
  máy phát cố định
  flat compound generator
  máy phát điện ổn định
  four-pole generator
  máy phát hai đôi cực
  frequency generator
  máy phát tần (số)
  function generator
  máy phát hàm
  generator hall
  gian máy phát
  generator losses
  tổn thất máy phát
  generator of cold
  máy phát lạnh
  generator protection
  bảo vệ máy phát
  generator protection
  bảo vệ máy phát điện
  generator protection relay
  rơle bảo vệ máy phát
  generator pulley
  ròng rọc máy phát điện
  generator resistance
  điện trở máy phát điện
  generator room
  phòng máy phát điện
  generator set
  bộ máy phát
  generator terminal
  cọc dây máy phát
  generator, compound
  máy phát điện kép
  generator, independently excited
  máy phát điện tự cảm
  generator, series
  máy phát điện nối tiếp
  generator, shunt
  máy phát điện mạch rẽ
  Hall generator
  máy phát Hall
  Hall generator
  máy phát sóng Hall
  harmonic generator
  máy phát hòa ba
  harmonic generator
  máy phát sóng hài
  Hartman generator
  máy phát Hartman
  heterodyne wave generator
  máy phát sóng
  heteropolar generator
  máy phát điện dị cực
  HF signal generator
  máy phát điện tín hiệu HF
  HF signal generator
  máy phát tín hiệu cao tần
  high-frequency generator
  máy phát cao tần
  high-frequency generator
  máy phát điện cao tần
  high-frequency generator
  máy phát sóng cao tần
  high-frequency power generator
  máy phát điện tần số cao
  high-frequency power generator
  máy phát năng lượng cao tần
  high-voltage impulse generator
  máy phát xung điện áp cao
  homopolar generator
  máy phát điện đồng cực
  homopolar generator
  máy phát điện một cực
  hydraulic generator
  máy phát điện thủy lực
  hydraulic generator
  máy phát thủy lực
  hydroelectric generator
  máy phát điện thủy lực
  hydroelectric generator
  máy phát thủy điện
  impulse generator
  máy phát điện áp xung
  impulse generator
  máy phát xung
  induction generator
  máy phát cảm ứng
  induction generator
  máy phát điện cảm ứng
  inductor generator
  máy phát điện cảm ứng
  internal pole generator
  máy phát điện cực trong
  laser generator
  máy phát laser
  lead of generator
  dây dẫn điện máy phát
  low-frequency generator
  máy phát tần số thấp
  magneto hydro dynamic generator
  máy phát MHD
  magneto hydro dynamic generator
  máy phát từ thủy động
  magneto hydro dynamic generator (MHDgenerator)
  máy phát từ thủy động (plasma)
  magneto-electric generator
  máy phát điện điện từ
  magnetoelectric generator
  máy phát điện manheto
  magnetoelectric generator
  máy phát từ-điện
  magnetoplasmadynamic generator
  máy phát từ plasma động
  magnetostrictive generator
  máy phát từ giảo
  main generator
  máy phát điện chính
  marker generator
  máy phát ghi dấu
  Marx generator
  máy phát sóng Marx
  measuring generator
  máy phát đo lường
  Metadyne generator
  máy phát Metadyne
  MHD generator
  máy phát MHD
  MHD generator
  máy phát từ thủy động
  microwave generator
  máy phát vi ba
  microwave generator
  máy phát vi sóng
  microwave signal generator
  máy phát tín hiệu vi sóng
  motor dynamo or motor generator
  đynamô và máy phát phối hợp
  motor generator
  bộ máy phát-động cơ
  motor generator
  động cơ máy phát
  motor generator
  máy phát động cơ
  motor generator
  tổ hợp động cơ-máy phát
  motor generator set
  bộ máy phát-động cơ
  motor-generator
  động cơ-máy phát
  motor-generator set
  tổ động cơ máy phát
  motor-generator set
  tổ máy phát-động cơ
  multiple current generator
  máy phát điện đa dòng
  multiple-current generator
  máy phát đa dòng
  narrow pulse generator
  máy phát các xung hẹp
  noise generator
  máy phát tạp âm
  noise generator
  máy phát tạp nhiễu
  noise generator
  máy phát tiếng ồn
  on-site generator
  máy phát (điện) tại chỗ
  PG (pulsegenerator)
  máy phát xung
  photovoltaic generator
  máy phát quang vontaic
  piezoelectric generator
  máy phát áp điện
  power generator
  máy phát điện năng
  pulse generator
  máy phát xung
  pulse generator (PG)
  máy phát xung
  radio frequency signal generator
  máy phát sóng cao tần
  random generator
  máy phát sọc màu
  reaction a.c. generator
  máy phát xoay chiều phản lực
  RF section generator
  máy phát phần RF
  Rosenberg crossed-field generator
  máy phát trường chéo Rosenberg
  Rosenberg generator
  máy phát Rosenberg
  safe area generator
  máy phát khu vực an toàn
  salient pole generator
  máy phát điện cực lồi
  salient-pole rotor alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  saw-tooth wave generator
  máy phát sóng hình răng cưa
  sawtooth generator
  máy phát sóng răng cưa
  sawtooth signal generator
  máy phát tín hiệu răng cưa
  sawtooth wave generator
  máy phát sóng răng cưa
  secondary electrochemical generator
  máy phát điện hóa thứ cấp
  self-excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều tự kích thích
  self-excited generator
  máy phát điện tự cảm
  self-excited induction generator
  máy phát (điện) cảm ứng tự kích thích
  separately excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều kích thích độc lập
  series generator
  máy phát (điện) kiểu kích từ nối tiếp
  series generator
  máy phát điện nối tiếp
  series-wound generator
  máy phát điện nối tiếp
  set point generator
  máy phát tín hiệu định chuẩn
  shunt generator
  máy phát (điện) kiểu kích từ song song
  shunt generator
  máy phát điện mạch rẽ
  shunt generator
  máy phát điện song song
  shunt-generator (shuntwound generator)
  máy phát điện nhánh
  signal distortion generator
  máy phát nhiễu (tín hiệu)
  signal generator
  máy phát sóng hiệu
  signal generator
  máy phát tần số
  signal generator
  máy phát tín hiệu
  signal generator
  máy phát tín hiệu/ thiết bị kiểm tra dao động
  simulative generator
  máy phát phỏng theo
  sine-wave generator
  máy phát sóng sin
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  sliding frequency generator
  máy phát sóng tần số trượt
  solar generator
  máy phát điện (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar generator
  máy phát điện mặt trời
  solar generator
  máy phát điện mặt trời (ở một số vệ tinh)
  solar power generator
  máy phát điện mặt trời
  sound generator
  máy phát âm thanh
  spark-gap generator
  máy phát phóng dùng khe đánh lửa (loại cao tần)
  spark-gap generator
  máy phát sóng hồ quang
  square wave generator
  máy phát sóng hình chữ nhật
  square wave generator
  máy phát sóng hình vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông góc
  square-wave generator
  máy phát sóng chữ nhật
  stand-by generator
  máy phát điện dự phòng
  stand-by generator set
  cụm máy phát điện dự trữ
  standard frequency generator
  máy phát tần số chuẩn
  standard frequency signal generator
  máy phát tín hiệu tần số chuẩn
  station sync generator
  máy phát đồng bộ ở đài
  steam-electric generator
  máy phát điện hơi nước
  step generator
  máy phát xung bậc thang
  surge current generator
  máy phát xung dòng điện
  surge generator
  máy phát sóng xung (kích)
  surge generator
  máy phát xung đột biến
  surge voltage generator
  máy phát xung điện áp
  sweep generator
  máy phát quét
  synchronizing generator
  máy phát đồng bộ
  synchronous generator
  máy phát điện đồng bộ
  synchronous generator
  máy phát điện xoay chiều
  synchronous generator
  máy phát đồng bộ
  tachometer generator
  máy phát tốc độ quay
  tandem generator
  máy phát ghép trước sau
  test signals generator
  máy phát tín hiệu mẫu
  thermionic generator
  máy phát nhiệt điện tử
  thermionic generator
  máy phát tecmion
  thermocouple generator
  máy phát kiểu nhiệt ngẫu
  thermoelectric generator
  máy phát nhiệt điện
  thermopile generator
  máy phát pin nhiệt điện
  Thévenin generator
  máy phát điện Thévenin
  three phase generator
  máy phát điện tam tướng
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  three-phase generator
  máy phát điện ba pha
  three-phase generator
  máy phát điện xoay chiều
  three-wire generator
  máy phát điện ba dây
  timing generator
  máy phát định thời
  timing generator
  máy phát theo thời gian
  trigger generator
  máy phát trigơ
  turbine generator
  máy phát điện tuabin
  turbine-generator
  tổ hợp tuabin-máy phát
  turbine-generator
  tổ tuabin-máy phát
  turbine-type alternating-current generator
  máy phát tuabin hơi
  turbo generator
  máy phát điện cơ
  turbo-generator
  máy phát điện tuabin
  turbo-generator
  tuabin-máy phát
  two-pole generator
  máy phát một đôi cực
  types of generator
  các loại máy phát điện
  ultra-high frequency generator
  máy phát sóng siêu cao tần
  ultrasonic generator
  máy phát siêu âm
  ultrasonic generator
  máy phát sóng siêu âm
  Van de Graaff generator
  máy phát Van de Graaff
  wave generator
  máy phát sóng
  welding generator
  máy phát điện hàn
  white dot generator
  máy phát điểm sáng
  wind turbine generator
  máy phát điện tuabin sức gió
  wind-power generator
  máy phát điện sức gió
  máy phát điện

  Giải thích EN: A machine that converts mechanical energy into electrical energy.

  Giải thích VN: Một máy chuyển cơ năng thành điện năng.

  AC generator
  máy phát điện xoay chiều
  alienating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating current generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating generator
  máy phát điện xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều
  alternating-current generator
  máy phát điện xoay chiều
  axle generator
  máy phát điện trục xe
  booster generator
  máy phát điện phụ
  booster generator
  máy phát điện tăng cường
  constant-current generator
  máy phát (điện) một chiều
  contractor's generator set
  cụm máy phát điện công trường
  direct current generator
  máy phát điện một chiều
  direct-power generator
  máy phát điện trực tiếp
  Dobrowolsky generator
  máy phát điện Dobrowolsky
  electric generator set
  cụm máy phát điện
  electric welding generator
  máy phát điện hàn
  electronic generator
  máy phát điện tử
  emergency current standby generator set
  cụm máy phát điện cấp cứu
  emergency generator
  máy phát điện khẩn cấp
  equivalent generator
  máy phát điện tương đương
  exterior pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  external pole generator
  máy phát điện cực ngoài
  flat compound generator
  máy phát điện ổn định
  generator protection
  bảo vệ máy phát điện
  generator pulley
  ròng rọc máy phát điện
  generator resistance
  điện trở máy phát điện
  generator room
  phòng máy phát điện
  generator, compound
  máy phát điện kép
  generator, independently excited
  máy phát điện tự cảm
  generator, series
  máy phát điện nối tiếp
  generator, shunt
  máy phát điện mạch rẽ
  heteropolar generator
  máy phát điện dị cực
  HF signal generator
  máy phát điện tín hiệu HF
  high-frequency generator
  máy phát điện cao tần
  high-frequency power generator
  máy phát điện tần số cao
  homopolar generator
  máy phát điện đồng cực
  homopolar generator
  máy phát điện một cực
  hydraulic generator
  máy phát điện thủy lực
  hydroelectric generator
  máy phát điện thủy lực
  impulse generator
  máy phát điện áp xung
  induction generator
  máy phát điện cảm ứng
  inductor generator
  máy phát điện cảm ứng
  internal pole generator
  máy phát điện cực trong
  magneto-electric generator
  máy phát điện điện từ
  magnetoelectric generator
  máy phát điện manheto
  main generator
  máy phát điện chính
  multiple current generator
  máy phát điện đa dòng
  on-site generator
  máy phát (điện) tại chỗ
  power generator
  máy phát điện năng
  salient pole generator
  máy phát điện cực lồi
  salient-pole rotor alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều rôto cực lồi
  secondary electrochemical generator
  máy phát điện hóa thứ cấp
  self-excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều tự kích thích
  self-excited generator
  máy phát điện tự cảm
  self-excited induction generator
  máy phát (điện) cảm ứng tự kích thích
  separately excited direct-current generator
  máy phát (điện) một chiều kích thích độc lập
  series generator
  máy phát (điện) kiểu kích từ nối tiếp
  series generator
  máy phát điện nối tiếp
  series-wound generator
  máy phát điện nối tiếp
  shunt generator
  máy phát (điện) kiểu kích từ song song
  shunt generator
  máy phát điện mạch rẽ
  shunt generator
  máy phát điện song song
  shunt-generator (shuntwound generator)
  máy phát điện nhánh
  single-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều một pha
  solar generator
  máy phát điện (chạy bằng năng lượng) mặt trời
  solar generator
  máy phát điện mặt trời
  solar generator
  máy phát điện mặt trời (ở một số vệ tinh)
  solar power generator
  máy phát điện mặt trời
  stand-by generator
  máy phát điện dự phòng
  stand-by generator set
  cụm máy phát điện dự trữ
  steam-electric generator
  máy phát điện hơi nước
  synchronous generator
  máy phát điện đồng bộ
  synchronous generator
  máy phát điện xoay chiều
  Thévenin generator
  máy phát điện Thévenin
  three phase generator
  máy phát điện tam tướng
  three-phase alternating-current generator
  máy phát (điện) xoay chiều ba pha
  three-phase generator
  máy phát điện ba pha
  three-phase generator
  máy phát điện xoay chiều
  three-wire generator
  máy phát điện ba dây
  turbine generator
  máy phát điện tuabin
  turbo generator
  máy phát điện cơ
  turbo-generator
  máy phát điện tuabin
  types of generator
  các loại máy phát điện
  welding generator
  máy phát điện hàn
  wind turbine generator
  máy phát điện tuabin sức gió
  wind-power generator
  máy phát điện sức gió
  máy phát sóng
  audio generator
  máy phát sóng hạ tầng
  Hall generator
  máy phát sóng Hall
  harmonic generator
  máy phát sóng hài
  high-frequency generator
  máy phát sóng cao tần
  Marx generator
  máy phát sóng Marx
  radio frequency signal generator
  máy phát sóng cao tần
  saw-tooth wave generator
  máy phát sóng hình răng cưa
  sawtooth generator
  máy phát sóng răng cưa
  sawtooth wave generator
  máy phát sóng răng cưa
  signal generator
  máy phát sóng hiệu
  sine-wave generator
  máy phát sóng sin
  sliding frequency generator
  máy phát sóng tần số trượt
  spark-gap generator
  máy phát sóng hồ quang
  square wave generator
  máy phát sóng hình chữ nhật
  square wave generator
  máy phát sóng hình vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông
  square wave generator
  máy phát sóng vuông góc
  square-wave generator
  máy phát sóng chữ nhật
  surge generator
  máy phát sóng xung (kích)
  ultra-high frequency generator
  máy phát sóng siêu cao tần
  ultrasonic generator
  máy phát sóng siêu âm
  máy sinh
  acetylene generator
  máy sinh axetylen
  acetylene generator
  máy sinh khí axetylen
  gas generator
  máy sinh khí
  Kipp generator
  máy Kipp (máy sinh khí)
  once-through steam generator (OTSG)
  máy sinh hơi nước liên tục
  OTSG (once-through steam generator)
  máy sinh hơi nước liên tục
  smoke generator
  máy sinh khói
  vapor generator
  máy sinh hơi
  vapour generator
  máy sinh hơi
  phần tử sinh
  generator of a group
  phần tử sinh của một nhóm

  Địa chất

  máy phát điện, bộ tạo sóng, lò sinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X