• Điện

  pin mẫu

  Giải thích VN: Một loại pin có điện áp được biết với trị số thật chính xác và thật ổn định dùng làm điện áp mẫu để đo lường, chỉnh định. Pin Weston mẫu có điện áp 1,018636 vôn ở nhiệt độ 200C.

  Kỹ thuật chung

  pin chuẩn
  unsaturated standard cell
  pin chuẩn không bão hòa
  weston standard cell
  pin chuẩn weston

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X