• /ʌn´sætʃə¸reitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chưa bão hoà
  (hoá học) không bão hoà (nhất là hợp chất hữu cơ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đất chưa bão hòa

  Cơ - Điện tử

  (adj) không bão hòa, chưa bão hòa

  Hóa học & vật liệu

  chưa bão hòa
  unsaturated bond
  liên kết chưa bão hòa
  unsaturated coefficient
  hệ số chưa bão hòa
  unsaturated vapor
  hơi chưa bão hòa
  chưa no
  unsaturated carbon-to-carbon bond
  liên kết cacbon-cacbon chưa no
  unsaturated compound
  hợp chất chưa no

  Toán & tin

  không bão hòa
  unsaturated sand
  cát không bão hòa (nước)

  Kỹ thuật chung

  chưa bão hòa (đất)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X