• Toán & tin

  dữ liệu thống kê
  SDR (statisticaldata recorder)
  bộ ghi dữ liệu thống kê
  statistical data recorder (SDR)
  bộ ghi dữ liệu thống kê

  Kỹ thuật chung

  số liệu thống kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X