• /ri´kɔ:də/

  Thông dụng

  Danh từ

  Máy ghi âm, máy ghi hình ảnh
  a tape recorder
  máy ghi âm
  a video recorder
  đầu máy video
  Máy ghi; dụng cụ ghi, bộ phận ghi
  Ống tiêu (bằng gỗ hoặc nhựa thuộc loại sáo, chơi (như) thổi còi, có tám lỗ để bấm)
  Người giữ sổ sách
  Người ghi lại
  Quan toà (tại một số thành phố ở Anh)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) máy ghi
  data recorder
  máy ghi các dữ kiện
  digital recorder
  máy ghi số, thiết bị in số

  Xây dựng

  bộ ghi đồ thị
  thiết bị tự ghi

  Kỹ thuật chung

  bộ ghi
  người ghi
  người ghi chép
  dụng cụ ghi
  moisture recorder
  dụng cụ ghi độ ẩm
  remote recorder
  dụng cụ ghi từ xa
  sound recorder
  dụng cụ ghi âm
  strain recorder
  dụng cụ ghi biến dạng
  stress recorder
  dụng cụ ghi ứng suất
  suction pressure recorder
  dụng cụ ghi áp lực hút
  temperature recorder
  dụng cụ ghi nhiệt độ
  traffic recorder
  dụng cụ ghi giao thông
  water level recorder
  dụng cụ ghi mực nước
  water recorder
  dụng cụ ghi mức nước
  máy ghi dùng băng
  máy ghi dùng đĩa
  máy ghi
  máy ghi âm

  Giải thích VN: Máy ghi các tín hiệu hoặc tự biến đổi điều kiện thể chất cũng như tình trạng điện của một dụng cụ. Thí dụ : máy thu băng ghi âm bằng micrô bảng tín hiệu thu vào băng từ.

  máy ghi số liệu
  máy tự ghi
  máy vẽ đồ thị

  Kinh tế

  dụng cụ ghi
  fermentation recorder
  dụng cụ ghi thể tích lên men

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X