• /´stætjuəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tượng; để làm tượng
  statuary marble
  cẩm thạch để tạc tượng, nhà nặn tượng

  Danh từ

  Sự nhiều tượng
  a display of bronze statuary
  một sự trưng bày những tượng bằng đồng nghệ thuật điêu khắc; nghệ thuật tạc tượng, nghệ thuật nặn tượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X