• /ma:bl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá hoa, cẩm thạch
  Hòn bi
  a game of marbles
  một ván bí
  ( marbles) trò chơi bi
  ( marbles) bộ sưu tập đồ vật bằng cẩm thạch

  Tính từ

  Giống như cẩm thạch
  a marble heart
  trái tim lạnh lùng, vô cảm

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đá hoa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  lucidity , lucidness , mind , reason , saneness , sense , soundness , wit , agate , ball , basalt , brocatel (in a literary sense , dolomite , granite , granite-flint). associatedwords: marmoreal , marmorean , mib , mig , rock , sculpture , stone , taw
  adjective
  alabaster , marmoreal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X