• /¸stætju´et/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tượng nhỏ
  a china statuette of a shepherdess stood on the table
  một bức tượng nhỏ bằng sứ hình một cô gái chăn cừu đứng ở trên bàn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pho tượng con

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X