• /´stikinðə¸mʌd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bảo thủ; chậm tiến

  Danh từ

  Người bảo thủ; người chậm tiến, người lạc hậu
  (từ lóng) ông ấy, bà ấy, ông gì, bà gì

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  adventurer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X