• /fɔsl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoá đá, hoá thạch
  fossil bones
  xương hoá thạch
  fossil fuel
  nhiên liệu hình thành từ xác động vật bị phân hủy từ thời xa xưa
  Cổ lỗ, lỗi thời, hủ lậu
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) chôn ở dưới đất; đào ở đất lên

  Danh từ

  Vật hoá đá, hoá thạch
  Người cổ lỗ, người lỗi thời, người hủ lậu; vật cổ lỗ, vật lỗi thời

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  vật hóa thạch

  Xây dựng

  thuộc hóa thạch

  Kỹ thuật chung

  hóa thạch
  characteristic fossil
  hóa thạch tiêu biểu
  combustible fossil fuels
  hóa thạch cháy được
  dominant fossil
  hóa thạch tiêu biểu
  fossil dune
  đụn hóa thạch
  fossil fuel
  nhiên liệu hóa thạch
  fossil plain
  đồng bằng hóa thạch
  fossil radiation
  bức xạ hóa thạch
  fossil rock
  đá hóa thạch
  fossil soil
  đất hóa thạch
  fossil-bearing bed
  tầng chứa hóa thạch
  guide fossil
  hóa thạch đại tầng
  index fossil
  hóa thạch chỉ đạo
  leading fossil
  hóa thạch địa tầng
  non-fossil fuel
  nhiên liệu phi hóa thạch
  zone fossil
  hóa thạch chỉ giới
  vật hóa đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X