• (đổi hướng từ Stoppled)
  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái nút, cái nút chai

  Ngoại động từ

  Nút

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  cái nút
  nút

  Kinh tế

  cái khóa
  cái nút

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X