• Điện tử & viễn thông

  điều khiển bộ nhớ
  storage control unit
  đơn vị điều khiển bộ nhớ

  Kỹ thuật chung

  sự điều khiển bộ nhớ
  integrated storage control (ISC)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  ISC (integratedstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ tích hợp
  MSC (massstorage control)
  sự điều khiển bộ nhớ khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X