• /´stouv¸paip/

  Kỹ thuật chung

  ống nung

  Giải thích EN: A sheet-metal pipe of relatively large diameter. Giải thích VN: Là ống kim loại nhưng có đường kính tương đối lớn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X