• Kỹ thuật chung

  tenxơ ứng suất
  directional stress tensor
  tenxơ ứng suất có hướng
  Maxwell's stress tensor
  tenxơ ứng suất Maxwell

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X