• Kinh tế

  trách nhiệm bồi thường nghiêm ngặt
  trách nhiệm nghiêm ngặt
  theory of strict liability
  thuyết trách nhiệm nghiêm ngặt
  trách nhiệm tuyệt đối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X