• /,laiə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ pháp lý
  liability for military service
  nghĩa vụ tòng quân
  ( số nhiều) tiền nợ, khoản phải trả, tiêu sản
  to be unable to meet one's liabilities
  không có khả năng trả nợ
  ( + to) khả năng bị, khả năng mắc, nguy cơ
  liability to errors
  khả năng mắc sai lầm
  liability to accidents
  khả năng xảy ra tai nạn
  Cái gây khó khăn trở ngại; cái của nợ, cái nợ đời

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  khoản nợ

  Toán & tin

  được phép; phải; có thể, cólẽ; có trách nhiệm
  liability to duty
  (thống kê ) phải đóng thuế

  Xây dựng

  bảo pháp

  Kỹ thuật chung

  có thể
  khoản phải trả
  nghĩa vụ
  joint liability
  nghĩa vụ chung
  liability to duty
  nghĩa vụ đóng thuế
  several liability
  nghĩa vụ riêng (từng bên)
  được phép
  phải
  liability to duty
  phải đóng thuế
  trách nhiệm
  joint and several liability
  trách nhiệm chung và liên đới
  joint liability
  trách nhiệm chung
  liability law
  luật trách nhiệm pháp lý
  Liability, Joint and several
  trách nhiệm chung và liên đới
  Liability, Limitation of
  giới hạn trách nhiệm
  Liability, Limited
  trách nhiệm hữu hạn
  Liability, Third Party Insurance
  trách nhiệm pháp lý bên thứ ba
  Liability, Unlimited
  trách nhiệm vô hạn
  limited liability
  trách nhiệm hữu hạn
  limited liability partnership
  công ty trách nhiệm hữu hạn
  PL/Product Liability
  trách nhiệm sản xuất
  several liability
  trách nhiệm riêng

  Kinh tế

  bổ phận
  của nợ
  gánh nặng
  tài sản nợ
  trách nhiệm pháp lý
  trách nhiệm pháp lỳ
  trái vụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X