• /strʌm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng bập bùng (của đàn ghita...)

  Ngoại động từ

  ( + on) gãi, cò cưa, đánh đàn bập bùng (đàn ghita...)
  to strum a tune on the banjo
  gảy tập tọng một điệu trên cây đàn banjô

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  ống lọc dầu bơm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X