• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  sóng mang phụ

  Giải thích VN: Sóng mang dùng để biến điệu một sóng mang khác.

  FM subcarrier
  sóng mang phụ MF
  subcarrier lock
  sự khóa sóng mang phụ
  subcarrier offset
  độ dịch sóng mang phụ
  subcarrier phase
  pha sóng mang phụ
  sóng mang thứ cấp
  stereo subcarrier
  sóng mang thứ cấp stereo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X