• (đổi hướng từ Submersing)
  /səb´mə:s/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thực vật học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm chìm dưới nước, làm ngập nước

  Ngoại động từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm chìm dưới nước, làm ngập nước

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chìm dưới nước
  làm chìm dưới nước
  làm ngật nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X