• /i´mə:s/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhúng, nhận chìm, ngâm
  Ngâm (mình) vào nước để rửa tội
  Chôn vào, chôn vùi
  Mắc vào, đắm chìm vào, ngập vào, mải mê vào
  to be immersed in debt
  mắc nợ đìa
  to be immersed in thought
  trầm ngâm suy nghĩ, mãi suy nghĩ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ) nhúng chìm

  Kỹ thuật chung

  ngâm
  ngâm tẩm
  nhận chìm
  nhúng
  nhúng chìm
  nhúng nước

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X