• (đổi hướng từ Subsoiled)
  /´sʌb¸sɔil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tầng đất cái

  Ngoại động từ

  Đảo tầng đất cái lên

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  đất dưới bề mặt
  tầng đất cái
  subsoil map
  bản đồ tầng đất cái
  tầng đất cát
  tầng đất gốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X