• /sʌb´sɔnik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dưới âm tốc, dưới tốc độ âm thanh

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  ngoại âm

  Giải thích VN: Tần số nhỏ hơn phần âm tần, âm ngoại.

  Điện lạnh

  hạ âm (có tần số dưới 15 Hz)
  hạ thanh
  subsonic aerodynamics
  khí động lực (học) hạ thanh
  subsonic compressor
  máy nén hạ thanh
  subsonic flow
  dòng hạ thanh
  subsonic velocity
  tốc độ hạ thanh

  Kỹ thuật chung

  dưới âm (tóc độ)
  subsonic aircraft
  máy bay dưới âm (tốc độ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X