• /´sʌbstreit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (như) substratum
  (hoá học) chất nền

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đế, nền

  Y học

  cơ chất

  Điện tử & viễn thông

  chất tác dụng (hóa học)

  Kỹ thuật chung

  nền
  đế
  lớp nền
  giá
  móng
  thin film hybrid circuit substrate
  đế mạch lai màng mỏng
  tầng dưới
  vật nền

  Kinh tế

  chất gốc
  chất nền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X