• /¸su:pə´kritikl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý) trên (tới) hạn; siêu (tới) hạn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  siêu tới hạn

  Điện lạnh

  siêu (tới) hạn
  supercritical extraction
  chiết tách siêu (tới) hạn
  supercritical field
  trường siêu (tới) hạn
  supercritical fluid
  chất lưu siêu tới hạn
  supercritical speed
  tốc độ siêu (tới) hạn
  supercritical state
  trạng thái siêu (tới) hạn
  trên (tới) hạn
  supercritical extraction
  tách trên (tới hạn)
  supercritical field
  trường trên (tới) hạn
  supercritical pressure
  áp suất trên tới hạn
  supercritical speed
  tốc độ trên (tới) hạn
  supercritical state
  trạng thái trên (tới) hạn

  Điện

  trên tới hạn

  Kỹ thuật chung

  siêu tới hạn
  supercritical extraction
  chiết tách siêu (tới) hạn
  supercritical field
  trường siêu (tới) hạn
  supercritical flow
  dòng siêu tới hạn
  supercritical fluid
  chất lưu siêu tới hạn
  supercritical reaction
  phản ứng siêu tới hạn
  supercritical speed
  tốc độ siêu (tới) hạn
  supercritical state
  trạng thái siêu (tới) hạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X