• (đổi hướng từ Supermarkets)
  /´su:pə¸ma:kit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Siêu thị

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  siêu thị

  Kinh tế

  siêu thị
  automatic supermarket
  siêu thị tự động hóa
  cooperative supermarket
  siêu thị liên hợp
  financial supermarket
  siêu thị tài chính
  supermarket culture
  văn hóa siêu thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X