• /fai'næn∫l/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tài chính, (về) tài chính
  a financial institute
  trường tài chính
  financial world
  giới tài chính
  financial year
  năm tài chính, niên khoá tài chính
  to be in financial difficulties
  gặp khó khăn về tài chính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tài chính
  financial file
  tập tin tài chính
  financial management
  sự quản lý tài chính
  financial planning system
  hệ thống kế hoạch tài chính
  financial transaction
  sự giao dịch tài chính
  SWIFT (Societyof Worldwide Interbank Financial Telecommunication)
  hội viễn thông tài chính liên ngân hàng thế giới

  Xây dựng

  thuộc tài chính

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X